Søg i alle gallerier på hjemmesiden
Søg i galleriet på denne side


   
Hornsherredvej 448, 4070 Kirke Hyllinge Tlf: 30 73 55 33 E-mail: opmaalingen@gmail.com

Køkkenbranchens mest sikre bordpladeopmåling

Er du køkkensælger? og ønsker du at levere perfekte bordplader hver gang? - så kan vi tilbyde følgende:
Opmåling med LASERARM! En gennemtestet metode med erfaring fra over 5000 opmålinger!

Du kan bestille en opmåling her!

Med Laserarmen får du det reelle billede - ikke et billede der baserer sig på laserafstands og -gradeopmålinger med den store usikkerhed der er i sådanne systemer.
Når man skyder en Laserstråle i en spids vinkel på en glat overflade, vil resultatet aldrig være præcist.

LASERARMEN føres rent fysisk mod de emner der skal opmåles og derved opdages f.eks. løs glasvæv.
LASERARMEN kan måle ind i skabe for at finde den helt præcise placering af vaske og kogeplade.
LASERARMEN kan måle rundt om hjørner - måle gavle op, måle stolper op - hele vejen rundt, mursøjler mm.
LASERARMEN har ingen begrænsninger - ALLE vinkler kan måles op.
Kort sagt: ALLE DATA kommer med! Det giver høj sikkerhed.

Vi stoler så meget på systemet , at vi giver garanti for at opmålingen passer.

Der er mulighed for at vælge imellem 4 koncepter: GULD - SØLV – BRONZE - JERN
(Alle priseksempler herunder er fra Region Hovedstaden)

 • GULD:
  Den mest detaljerede opmåling med alle detaljer og skærefiler direkte klar til fabrikken.
  Dvs. at der er taget højde for alle detaljer i opmålingen, samt udskæringsmål på kogeplader og vaske.
  Der optages mål pr. 1 mm. langs vægge og skabssider. Gavlløsninger måles mod færdigt gulv.
  Der vises hvor stor en del af gavlen der er synlig på bagsiden.
  Pris: kr. 4.000,00 + moms.
  1. opmåling pr. køkkenbutik er gratis!
  Jo flere opmålinger der bestilles - jo lavere pris.
  Lavest mulige pris: Kr: 3.100,00 + moms
   
 • SØLV:
  En detaljeret opmåling uden detaljer omkring vaske og kogeplader. Disses placeringer vises med stiplede linjer
  Pris: Kr. 3.000,00 + moms
  1. opmåling pr. køkkenbutik er gratis!
  Jo flere opmålinger der bestilles - jo lavere pris.
  Lavest mulige pris: Kr: 2.550,00 + moms
   
 • BRONZE:
  En opmåling der giver en bordplade der passer - dog kun med lige linjer. Dvs. at fugebredderne her vil variere så meget som væggene varierer.
  Denne version er uden detaljer omkring vaske og kogeplader. Disses placeringer vises med stiplede linjer, så bordpladeproducenterne kan færdiggøre produktionstegningerne.
  Pris: Kr. 2.500,00 + moms
  1. opmåling pr. køkkenbutik/bordpladeproducent er gratis!
  Jo flere opmålinger der bestilles opmåling, jo lavere pris.
  Lavest mulige pris: Kr: 2.050,00 + moms
   
 • JERN:
  En opmåling der giver et meget præcist billede af rummet og placeringer af døre og vinduer.
  Tegning leveres med angivelse af vinkler og alle mål i rummet. 
  Perfekt til sikker planlægning af en perfekt køkkensag.
  Pris: Kr. 2.000,00 + moms
  1. opmåling pr. køkkenbutik/bordpladeproducent er gratis!
  Jo flere opmålinger der bestilles - jo lavere pris.
  Lavest mulige pris: Kr: 1.550,00 + moms
   

1. opmåling er altid gratis pr. køkkenbutik.
Passer bordpladen ikke ved levering, laves kontrolopmåling af skabene/rummet igen, samt af den leverede bordplade.
Har vi lavet en fejl – dækkes indkøb af ny bordplade (køkkenbutikkens indkøbspris fratrukket 10%) Arbejdsløn er ikke medregnet i garantien.
Er fejlen fabrikkens, faktureres ordregiver (køkkenbutikken) fra os for forbrugt tid pr. påbegyndte ½ time – kørsel medregnes.
Der tilbydes kredit for 1 opmåling. Betalingsfrist er 5 dage nt.

Priser vist herover er gældende for Region Hovedstaden.

Du kan bestille en opmåling her!

Copyright© 2020 opmaalingen.dk. Alle rettigheder forbeholdes.